Дизајнирај нешто секој ден

Дизајнирај нешто секој ден

Без разлика колку е понекогаш тешко и немате инспирација, дизајнирајте нешто, било што…секој ден. Само така ќе го задржите темпото и ќе се ослободите од притисокот.